content-header-image

Vuosikertomukset

Vuosikatsaus 2018 koostuu kahdesta erillisestä pdf-raportista, jotka ovat Tilinpäätös 2018 ja Tikkurila GRI 2018 -yritysvastuuraportti.

Tikkurilan vuosikatsaus 2018