content-header-image

Toimitusjohtajan katsaus

Tikkurilan tilinpäätöstiedote 2018

Tikkurilan liikevaihto kasvoi 3,1 prosenttia vuonna 2018 ilman valuuttakurssien ja yritysmyyntien vaikutusta.

 

From the CEO

 

Vuoden viimeinen neljännes oli vahva (9,3 prosentin kasvu ilman valuuttakurssien ja yritysmyyntien vaikutusta). Euromääräinen liikevaihto laski kuitenkin 3,6 prosenttia epäsuotuisten valuuttakurssimuutosten (yhteensä -27,5 milj. euroa) ja yritysmyyntien vaikutuksesta (-11,8 milj. euroa) vuonna 2018. Myyntivolyymit kasvoivat kaikilla päämarkkinoilla, erityisesti Puolassa. Myyntivolyymit laskivat Venäjällä hieman, mutta liikevaihto ruplissa kuitenkin kasvoi myynnin painopisteen siirryttyä enemmän premium-tuotteisiin.

Kiinteissä kustannuksissa saavutetut 30 miljoonan euron säästöt paransivat kannattavuutta, joka oli edellisvuotta parempi, vaikkakaan ei vielä tyydyttävällä tasolla. Myyntihintojen korotukset eivät riittäneet kattamaan raaka-aineinflaation vaikutuksia. 

Kannattavuuden parantamiseksi Tikkurila jatkoi sisäistä tehostamisohjelmaa. Pieniä tuotantoyksiköitä suljettiin, henkilöstöä vähennettiin sekä tuoteportfoliota yhtenäistettiin. Käynnistimme myös hankinnan tehokkuutta parantavan projektin. Toimenpiteet ovat välttämättömiä kustannuskilpailukyvyn vahvistamiseksi. Täysimääräisesti tehdyt kiinteiden kustannusten säästöt näkyvät vuoden 2019 aikana. 
 
Tänä vuonna jatkamme keskittymistä sisäisen tehokkuuden parantamiseen ja jatkamme kustannuskuria samalla edistäen kannattavaa kasvua. Vision, ’Surfaces that make a difference’ (Pintoja, joilla on merkitystä) mukaisesti Tikkurila tarjoaa asiakkaille ylivertaisia asiakaskokemuksia ja ympäristö- ja käyttäjäystävällisiä ratkaisuja. Tikkurila tuo uusia, digitaalisia palveluita kasvavalle maalialan ammattilaiskohderyhmälle ja kasvaa valikoiduissa teollisuussegmenteissä. Uudistetusta kasvustrategiasta kerromme lisää lähitulevaisuudessa.