content-header-image

Yhtiökokous 2020

Tikkurila Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 24.3.2020 klo 10.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki. Tikkurilan hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle.

Tärkeät päivämäärät

  • Osakkeenomistajien ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi* 31. tammikuuta 2020 mennessä
  • Yhtiökokouskutsu julkaistaan Tikkurila Oyj:n verkkosivustolla viimeistään 28. helmikuuta 2020
  • Yhtiökokous Finlandia-talossa, 24. maaliskuuta 2020

Asiakirjat

Yhtiökokouksen asiakirjat tulevat tänne myöhemmin.

 

*Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta.  Pyyntö on toimitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan aina tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista. Pyynnöt osoitetaan Tikkurila Oyj:n hallitukselle ja ne lähetetään osoitteeseen: Tikkurila Oyj, Lotta Mustamo, PL 53, 01301 Vantaa.